Uniunea Europeana
Guvernul Romanieia
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Fondul Social European
Coordonarea Instrumentelor Structurale
Oirposdru Centru
Asociatia Pakiv Romania